Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyên Minh vào 18/01/2009 08:24, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyên Minh vào 18/01/2009 08:26

Lên chùa hái lộc đầu xuân
Em đi với mẹ… mất phần anh đưa
Sát bên sao vẩn… cứ thừa
Nụ cười,ánh mắt em… chừa tôi ra
Ví dầu dốc đá… đường xa…
Tôi đi cho hết may mà… có công?
Núi cao hết bậc chờ mong
Đỉnh xuân tôi đứng với… lòng của tôi
Lộc xuân biêng biếc tinh khôi
Duyên xuân em đốt bồi hồi trầm hương
Tình xuân anh dưới Phật đường
Hoa xuân xin kết mười phương đất trời
Tôi cầu Bồ Tát tôi ơi!
Một lần ban phát nụ cười của em
Để đêm… rồi đến ngàn đêm
Hồn tôi thao thức… bên thềm mùa xuân