Em ngoan cời ngọn lửa
Bùng lên - Cháy bùng lên!
Anh con thiêu thân nhỏ
Quyên sinh từ một đêm...