Trăm năm
sương khói thoáng trôi
Nửa câu thơ gãy
rong chơi cõi tình
Nửa câu còn lại
lặng thinh
Là em trăng nõn,
là anh úa tàn!