Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2010 08:05

Du hồ kỳ 2

Ngự lâu nhai xứ diệu nan danh
Phổ bác uyên tuyền sướng đạo tình
Phong thụ mạt hà thiên nhất sắc
Lô hoa hoà tuyết nguyệt tam canh
Băng hồ triệt để vô tiêm trĩ
Đan quế phi hương bất tận thanh
Mông phúc kinh sư dư sự nhĩ
Nguyện tương ân trạch bái thương sinh

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Lâu đài cung điện cảnh như tranh
Man mác lâng lâng thoả tính tình
Pha ráng ngọn bàng trời một sắc
Hoa lau lẫn tuyết nguyệt ba canh
Ánh hồ trong suốt sâu ba lớp
Vị quế hương bay khắp thị thành
Ơn đội phúc về nơi đế khuyết
Những mong ơn huệ thấu dân lành


Nguồn: 101 bài thơ phú Tây Hồ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lâu đài cung điện như tranh,
Lâng lâng man mác thoả nhanh tính tình.
Ngọn bàng pha ráng trời xanh,
Hoa lau lẫn tuyết ba canh trăng mờ.
Suốt trong ba lớp ánh hồ,
Hương bay vị quế khắp nơi thị thành.
Về nơi ơn phúc đế thành,
Những mong ơn huệ dân lành thấu cho.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời