Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/08/2014 21:46

Văn khúc sao sa bấy lúc chầy
Nhớ người tiền bối bụng này khuây
Năm xe sách báu chôn gò đất
Trăm tạ chuông vàng níu sợi dây
Thuận nghịch theo thời may với rủi
Thi trung liều thác thảo hoà ngay
Nợ đời vay trả còn ghe nỗi
Phú mặc cao dày máy trở xoay


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004