Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 09/06/2019 23:25

Thu hoài kỳ 3

Thương tâm vô kế vãn tà huy,
Nhẫn hướng song tiền phú Thức vi.
Cấn nhạc tân dư hoa thặng lệ,
Ô, Y trần hậu yến cô phi.
Long xà dược thạch biên trù thiết,
Đàn điếm binh xa quốc kế vi.
Thập vạn kiếm hoành chỉ thủ tiếu,
Quân khan thu thảo mãn thành phì.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Cao Chương

Lòng đau khôn kéo ánh tà huy,
Song vắng ngậm ngùi đọc Thức vi.
Hoa khóc lửa tàn miền Cấn Nhạc,
Bụi mờ én lạc ngõ Ô Y.
Biên phòng cấp bách điều trần rõ,
Hoà hội sai lầm, quốc sách nguy.
Chục vạn tay gươm vô tích sự,
Đầy thành cỏ dại phủ xanh rì.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lòng đau khôn kéo ánh tà,
Ngậm ngùi song vắng đọc bài Thức vi.
Bụi mờ én lạc Ô Y,
Miền Cấn Nhạc hoa khóc khi lửa tàn.
Biên phòng cấp bách điều trần,
Binh xa hoà hội sai lầm nước nguy.
Vạn tay gươm vô khả thi,
Đầy thành cỏ dại xanh rì hãy xem.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời