Ghìm cương núi Ngự bóng chiều tà,
Nhớ lại năm nào độ tuổi hoa.
Tai hoạ đắm chìm hình đất nước.
Mảng bè trôi nổi cảnh sơn hà.
Trời Hồ kèn vọng đêm trăng sáng,
Cửa Hán gươm tuôn, khí độc loà.
Thượng uyển hải đường thu đỏ rực,
Chợt nhìn như thể đỗ quyên hoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.