Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 30/12/2018 21:40

Bi chừ đừ điếc chưa con?
Một hơi thở, hỏi có còn nguyên không?
Chim hoài hương giã ruộng đồng
Đường xuân mòn mỏi một vòng đuối đơ.


24/02/2015

Bài thơ có sử dụng phương ngữ Quảng Nam.