Chưa có đánh giá nào
9 bài thơ
Tạo ngày 14/12/2008 18:28 bởi Nguyễn Lãm Thắng, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 24/06/2009 05:54 bởi Nguyễn Lãm Thắng