Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2009 05:58

Thử đóng vai nàng, thử điểm tô
Ngùi thương ai đó lỗi đường tơ
Mảnh tình day dứt... sầu ra phết
Mắt lệ rưng rưng... thảm thấy mồ
Cải giới đổi hình thường chủ động
Lộn lời uốn giọng há ngây thơ?
"Thói quen" nào dễ "thành quy luật"
Vai diễn cuộc đời thích thú cơ!


Hoạ thơ La Trung