Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 25/11/2016 07:35

Mở mắt đen ướt
em lột xác kinh sư
em lóc thịt trăng Ngọ Môn
&
chúng ta cắn máu giấc mơ chói trinh
mặt trời đêm
quẫy
đám cháy
loã lồ
bạo khát

ban mai ló nóng
trương mồ hôi nhiệt đới
âm giai huyền ẩn
gạch mẻ nứt
ma hiện
kéo
mắt tình nhơn khép lại.