Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 10/12/2016 12:38

Trang báo quá tải những tệ nạn xã hội
chất chồng theo năm tháng
đã dự báo sự tồn vong của dân tộc.