Trời nóng ơi là nóng
Bé cởi trần ra thôi
Bà ơi! Cháu muốn tắm
Chậu đây rồi! Cháu bơi

Tắm xong, bà cho trứng
Bà hỏi: Thích trái nào
Bé mỉm cười nhanh nhẩu:
Trái cởi trần, bà ơi!