Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/11/2009 02:32

mở cửa lòng nham thạch
ngửa giấc mơ phía ngược bão
tôi cày tôi vào giây phút đau xé
bàn cờ lỏng cuộc chơi
quét một cục buồn nửa đen nửa trắng
lăn lông lốc
phố
như bàn tay âm hồn điên loạn
băng qua não trời
xám đọng vũng tang thương!