Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 12/08/2017 09:10

Gà gáy, măng đùn, hoa khế rụng
Sông khuya, phà cát lạnh lùng trôi
Hà Khê ai rót trà thơm lựng
Ôm cả đất trời vẫn lẻ loi.