Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 12/12/2016 09:59

Tiếng cười nuôi ai?
tiếng khóc nuôi ai?
khóc và cười nuôi cuộc đời.