Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/12/2016 07:28

Tiếng bước chân lê không hở mặt đất
họ không nhấc nổi đôi chân mình
âm thanh mòn.