Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 18/06/2011 20:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 18/06/2011 20:28

chúng tồn tại bởi bản năng của sự sinh sản tồi
chúng có một hồ sơ ướp máu thối
chúng biết múa ca đú đởn trên những ngôi mộ khủng lồ của tổ tiên chúng
rồi chúng quên dần những bước chân tiền sử
bước chân chạm đá và đôi tay lượm quả tồn sinh
chúng ngơ ngác trong bài hát ú ớ của chúng
khi chúng thấy sự lặp lại miễn cưỡng của điệp khúc
(tuy, vẫn có sự phát hiện về sự lạc điệu của vài lão khỉ già khụ
và, một vài chú khỉ thông minh đến tội nghiệp!)
nhưng,
chúng vẫn hô hào huếch hoác huênh hoang hò hét hoan hô đến hồi hấp hối
chúng khom lưng hái lượm
chúng đu cành bẻ lá
đến trọc tròi cội rễ
tôi thấy máu nhựa cây chảy trong giấc chiêm bao
thật khủng khiếp!


Bàu Quyền, một chiều cuối năm lẻ chín.