Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 18/06/2011 20:39

bạn nhắn cho tôi ít nhất là ba tin nhắn có nội dung giống nhau chỉ khác nhau số điện thoại bạn cần thay đổi
cũng bình thường thôi, phải không?
sự thay đổi này rất cần thiết khi bạn cần thiết thay đổi
với tôi cũng vậy
làm tôi nghĩ về sự thay đổi xoành xoạch của một nền giáo dục cần được thay đổi