Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/11/2016 20:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 29/11/2016 08:33

Một đêm hai đứa thở bằng nhau
Tát nửa vầng trăng, chẳng có gàu
Vẫn động viên nhau đừng lỗi nhịp
Giọt càn khôn rụng xuống mau mau.