Còn một chút rét thôi
Trên tấm khăn của nội
Nắng đã ấm xanh trời
Gió vàng thêm phơi phới

Núi đồi thay áo mới
Đồng phục chiếc áo xanh
Mẹ địu em lên rẫy
Tiếng chim hót rung cành

Tháng giêng như chị gái
Thả tóc mây xanh rờn
Dòng sông như mắt chị
Mắt chị còn biếc hơn

Tháng giêng miền trung du
Hương rừng quen mà lạ
Con dốc đứng bao giờ
Cho bàn chân ngợp quá!