Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 12/09/2018 07:04

Ngày lạnh như là một nhát dao
Ngoài kia nắng chảy - máu tuôn trào
Tiếng chuông cứa rát đời ai oán
Đang sống hay là chết đó sao?