Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 12/04/2019 21:46

Sanh ra là để chết
Có ai sống mãi đâu
Đã chết, thì chấm hết
Khói nhang chung một màu

Mà lạ! Người, khi sống
Nghe nói chết, né ngay
Bao giờ cũng hi vọng
Sống một trăm tuổi đầy

Nhưng, đời không phải rứa
Sống, chết, cũng tuỳ duyên
Đúng ra là sống nữa
Hết số, thì đi liền

Có người sống có ích
Có người sống hại dân
Có người sống bệnh tật
Chen nhau xuống mộ phần

Thêm một ngày sanh nhật
Vui hay là buồn đây
Có một điều rất chắc
Sống, bớt thêm một ngày

Xã hội nhiều tai hoạ
Sống chết khó mà lần
Thôi, cứ vui cho đã
Có chi mà băn khoăn?