Môi nào còn hạn hán
Rượu nào sôi máu trăng
Tình nào chưa ngao ngán
Lời nào chưa ăn năn?

Bụi trở về hư không
Con tim khô kiệt máu
Em vừa đi lấy chồng
Là trời giăng mưa bão

Anh một thằng lơ láo
Giữa bãi đời mông mênh
Đem nỗi buồn quảng cáo
Bán nhớ và mua quên

Anh là một thằng điên
Yêu em cho đến chết
Ôi thế giới ngả nghiêng
Vang rền bao tiếng thét

Biển ngàn năm thao thức
Rừng ngàn năm u mê
Máu ngàn năm rạo rực
Sôi trào lời phu thê

Em về ngôi nhà lạ
Anh về lại ngõ quen
Cuộc tình còn ngún lửa
Đốt môi người cháy đen.