Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2009 08:33, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 01/12/2016 20:33

Tấm gương
soi mặt mình
hay mình soi gương
tấm bia
soi đời mình
hay mình
soi tấm bia?