Rót ly này nữa, cuối cùng
Buồng tim, máu trượt dập dừng cuộc say
Có em trong cuộc đau này
Bứt từng sợi tóc lấp đầy mả hoang

Lặng câm nước mắt ứa tràn
Con ma đứng giữa hai hàng biệt ly
Chiều nhô cái bóng đen sì
Gom thân xác mướn bỏ bì quăng sông.