Hình như nắng không còn chan chát nữa
Tiếng ve ran đã tắt lịm lâu rồi
Cành phượng vĩ đầy cành biêng biếc lá
Sân trường vui rộn rã nét môi cười

Bao câu chuyện nổ giòn say ghế đá
Mùa thu gieo bím tóc phía chiều mơ
Lũ con trai của một thời láu cá
Bỗng hôm nay chững chạc đến không ngờ!

Và khung cửa mùa thu xanh đến lạ!
Tóc một người theo gió chảy hương xa
Hình như nắng biết nói lời tạm biệt
Một mùa hè kỉ niệm đã đi qua...