Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 07:19

Tôi về ngồi dưới phận tôi
Lấy chưn nhang, xỉa rối bời tim gan
Ngó ra mả đống đầu làng
Thấy ma nhảy nhót trên quan tài buồn

Bạn về âm phủ, cô đơn?
Hay vui tá lả với cơn cớ gì?
Suối vàng địa ngục âm ty
Bạn về dưới nớ, xách gì theo không?

Hôm qua trâu chết trên đồng
Người ta mổ thịt, vén xong một đời
Tôi ngồi, và nhớ xa xôi
Thấy xương mình, cũng rụng rơi quanh mình.