Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/04/2019 21:26

Gió mang đi hết dùm tôi
Những buồn vui, đến chân trời nào đây?
Tôi còn cái xác khô gầy
Hẹn mai, tôi lại xanh đầy lá xanh.