Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 18/06/2011 20:51

sự tự do quẳng con chim tôi
vào lửa để mọc thêm nhiều lông
mới, ôi con chim của tôi, con
chim tự do, con chim tìm mồi

trên nhánh cành đổ nát của tháng
ngày mù tối không lối đi, con
chim của tôi hát bài ca vong
thân chới với trên vòm trời thẫm

xám không bình minh, con chim của
tôi đớp những dòng chữ trên văn
bia đình làng cũ nát đếm từng
nét từng chữ từng dòng rà từng

chữ bị đục bị khoét bị lịch sử
gặm mòn, tái tạo [dỏm], con chim
bay đi, con chim bay về đậu
trên cành tre khản giọng ca trù,

điệuhòđiệulýđiệuru, con
quyênconsáoconcuconnhồng
nói chuyện ruộng đồng, nói chuyện nương
rú, hỏi nhau cái chuyện tự do.