Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/07/2011 19:20

cứ thấm vào đá
những giọt nước mắt của những người đang sống đang tù tội đang hấp hối
sự sống
đang tiếp nối từ những giọt lệ ca ngợi tự do trước khi hoá đá