Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/12/2016 07:47

Sông Hương đẹp và thơ
tôi thích Vu Gia hơn
vì mùa hè về nổi lên bãi cát.