Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 12/04/2019 20:44

Có chi trong tiếng ve sầu
Mà nghe, mà nhói như đau ruột thừa
Cũng vì nhớ cánh phượng xưa
Mà bao nhiêu máu đổ bừa lên cây.