Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/04/2019 21:54

Sải chân đuổi ngọn gió đồng
Loanh quanh cổ tự, lòng vòng nghĩa trang
Mộ bia lớp lớp hàng hàng
Đọc, không thèm nhớ, lại càng nhớ lâu

Người chôn trước, kẻ chôn sau
Ma nghèo nấm nhỏ, ma giàu lăng to
Ở đời, còn sống, còn lo
Hỏi ai đã chết, giả đò sống không?

Sáng, đi bộ, thẳng rồi cong
Con đường phía trước, nỗi lòng phía sau
Quạ kêu hỗn độn trên đầu
Tiếng chuông chùa điểm trên lầu trắng sương