Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 16:14

Ở ngoài rớt những hột mưa
Ở trong giấc ngủ vẫn thừa lệ rơi!