Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 25/11/2016 07:14

Thanh quản đắng huda
thơ dấy bọt xuân
cây bàng mệt lử nhìn mặt trần gian lấm
mây thắt vòng tay phố
bàn chân sám hối từng bước rễ cây
em cười lát cày ruộng cũ
năm ngón bóp mặt trời thuỵ
& anh

nghe nhiều
đôi mắt em
nụ cười em

ngã tư phố
quay quắt tìm
tim nhập một.