Tiếng chim hót ngày hôm qua
Đã biệt tích, với nắng tà chiều ni
Cồn xa, cát lấp lối đi
Hỏi hoàng hôn muộn nói gì trong sương?