Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 05/07/2011 19:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 09:59

một người nữa gục chết
tiếng nổ

máu
sự bảo vệ của chế độ độc tài
là họng súng chỉ thiên
đạn lạc!