Tháng chạp ngủ trong cây
Tháng giêng bừng lá nõn
Nắng gió vờn quanh đây
Lá mỗi ngày mỗi lớn

Nhớ ngày đông giá rét
Những lá vàng bay xa
Thân cây gầy lạnh buốt
Đứng giữa trời mưa sa

Cây mang tình yêu thương
Từ rễ sâu lòng đất
Nuôi lá biếc chồi non
Cho mùa xuân xanh ngát

Và em như lá nõn
Phơi phới giữa ngày xuân
Mẹ cha nào đâu quản
Tháng năm luôn tảo tần...