Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/12/2016 07:27

Những toà tháp nát dần theo tuế nguyệt
con người xây dựng
con người phá huỷ và con người phục chế.