22.50
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 25/03/2017 06:12

Những tàu lá chuối ít khi nguyên vẹn
miếng lành gói chả
miếng rách gói nem.