Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/12/2016 07:13

Những sợi tóc
cắm mốc lãnh thổ cuộc đời
rồi một ngày trắng và xoá.