Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/03/2017 06:11

Những măng tre bụ bẩm
sáng nay xuống chợ
sự lựa chọn thế hệ.