Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 12/12/2016 10:20

những dòng chữ tượng hình trên bia tiến sĩ
mòn theo bàn tay du khách
nắng lunh linh trong mắt người