Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/03/2017 06:19

Những bàn tay giơ cao biểu quyết
không ai biết
bàn tay nào thật.