Đã xa, biết mấy là xa
Nhớ thương thơm nức một tà áo bay
Bao năm lưu lạc phương này
Màu hoa phượng cũ nào phai trong hồn?

Nắng chiều rỏ giọt cô đơn
Buổi chia tay ấy buồn hơn lúc này
Chín năm rồi, mây vẫn bay
Khói xưa vẫn trắng bàn tay lạnh lùng

Nụ cười chưa kịp hình dung
Đã nghe giông bão xé lòng nát tan
Bài thơ chết dưới hộc bàn
Có hay nước mắt trần gian còn nồng?


Huế, 1999