Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 12/08/2017 08:40

Xa em từ bảy đời vương
Cây thù đâu, đứng bên đường, chết khô
Đìa làng, con giếc, con rô
Mấy năm rồi, bỏ đi mô rứa tề?!

Nhớ xưa, hai đứa nhà quê
Giận nhau quá trớn, làm khê mối tình
Đất trời từ đó làm thinh
Trái tim hai đứa gùng ghinh tới chừ

Mỗi khi nghĩ lại, mệt đừ!
Vết thương su ngoáy hầu như chẳng lành
Hoa duyên lợt nhớt trên cành
Mà màu áo cũ còn xanh trong hồn.