Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 02/12/2016 09:56

Có buồn không hở nhện?
Thì nhả vào cô đơn
Những đường tơ yểu mệnh
Rung lên như tiếng đờn.