Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 18:03

Một ngày mới lại nhú lên
Tuổi mình cũng đã rụng thêm một ngày
Gặp nhau đây, siết bàn tay
Nghe mùa xuân đến trình bày yêu thương.