Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 03/05/2013 20:47

Như que củi mục, ta nằm
Ngó lên trời, thấy lỗi lầm ta xưa
Cuộc tình thiếu nắng thừa mưa
Ăn năn biết mấy cho vừa hỡi em?